SPLOŠNO


Ponudnik:
Victus, družba za trgovsko, storitveno, posredniško in svetovalno dejavnost, d.o.o. (v nadaljevanju samo podjetje)
Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor
Matična št.: 2062259
Davčna št.: SI83854886
Zavezanec za DDV: DA
Podjetje je registrirano pri Okrožnem sodišču v Mariboru pod št. vložka 1/12368/00.


Splošni pogoji poslovanja BODIFIT spletne trgovine so sestavljeni v skladu z ZAKONOM O VARSTVU POTROšNIKOV (ZVPOT, URADNI LIST RS, šT. 98/2004-UPB2, 126/2007 IN 86/2009), na podlagi priporočil GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Upravljalec spletne trgovine BODIFIT je podjetje VICTUS D.O.O., Preradovičeva ulica 22, 2000 Maribor.
Ob registraciji v spletni trgovini fusion-podloga.si obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte ter si določi geslo. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Z uporabo spletne strani se strinjate s pogoji poslovanja, zato Vas prosimo, da si le-te preberete. Podjetje VICTUS D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja v spletni trgovini fusion-podloga.si.
Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. VICTUS D.O.O., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ.

CENE
Cene izdelkov v spletni trgovini fusion-podloga.si so izražene v EUR in vsebujejo davek na dodano vrednost. Razen pri izdelkih, kjer je poudarjeno, da davek ni vštet v ceno. Cene ne vsebujejo stroškov dostave. Podjetje VICTUS D.O.O. si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

AKCIJE IN PONUDBA
Splošna in akcijska ponudba izdelkov ter cene le-teh v spletni trgovini fusion-podloga.si veljajo do preklica ali razprodaje zalog. Podjetje VICTUS d.o.o. si pridržuje pravico do umika izdelkov iz ponudbe brez prehodne najave.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Podjetje VICTUS D.O.O. se obvezuje varovati podatke o kupcih (osebne podatke, podatke o nakupih), ki jih pridobi v spletni trgovini fusion-podloga.si in zbrane podatke uporabljati izključno za izvedbo nakupov. Podatki o kupcih se varujejo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in se v nobenem primeru ne bodo posredovali tretjim osebam. Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletni trgovini fusion-podloga.si je izključno potreben samo za pravilno izvajanje storitev spletne trgovine.
POGODBA
Sklenjena pogodba med podjetjem in stranko (kupcem) bo shranjena v arhivu poslovnih prostorov podjetja Victus d.o.o. in na strežnikih online poslovnega programa 1klik. Na pisno zahtevo stranke mu to pošljemo po pošti. Pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.
Osebne podatke strank (kupcev) hranimo in z njimi ravnamo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Vse osebne podatke hranimo v tajnosti in jih ne posredujemo tretjim osebam brez vašega predhodnega pisnega privoljenja. S sklenitvijo pogodbe o nakupu soglašate, da vaše podatke hranimo in uporabljamo za namene arhiva, statistike ter neposrednega trženja. Kadarkoli lahko pisno zahtevate, da začasno ali trajno prenehamo uporabljati vaše podatke za pošiljanje novic o ponudbi in drugih oglasnih sporočil.
Pri urejanju spletne strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost informacij. Kljub temu pa je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake v informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko stranki (kupcu) nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na tej spletnih strani.
Pridržujemo si pravico, da vse informacije, ki so vključene ali dosegljive na tej spletni strani kadarkoli, brez predhodnega opozorila spremenimo. Vsebine, objavljene na tej spletni strani, nimajo značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to posebej navedeno. Prav tako ne odgovarjamo strankam (kupcem) za morebitno škodo, ki bi lahko nastala zaradi tehničnih težav, oziroma zaradi nezmožnosti dostopa do spletne strani ali nezmožnosti uporabe informacij, ki se nahajajo ali izhajajo iz spletne strani.
Na tej spletni strani so tudi povezave na druge spletne strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in ažuriranje teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.
Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega našega soglasja.
KOMUNIKACIJA
S stranko (kupcem) sme podjetje stopiti v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu stranka (kupec) izrecno ne nasprotuje. Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila, pošiljatelj pa mora biti jasno razviden. Željo stranke (kupca), da ne želi prejemati reklamnih sporočil, je potrebno brezpogojno upoštevati.

INFORMACIJE ZA PRITOŽBE
Podjetje spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, stranka lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti.
Pritožba se odda prek e-poštnega naslova shop@bodifit.net. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje bo v petih delovnih dneh potrdilo, da je prejelo pritožbo in sporočilo stranki (kupcu), kako dolgo jo bo obravnavalo ter jo vseskozi obveščalo o poteku postopka.
Podjetje si bo prizadevalo po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med podjetjem in stranko (kupcem) izključno krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. Podjetje in stranka (kupec) kot udeleženca v elektronskem poslovanju medsebojno priznavata veljavnost elektronskih sporočil na sodišču.

ODGOVORNOSTI
Podjetje VICTUS D.O.O. se obvezuje, da bodo podatki na strani spletne trgovina fusion-podloga.si točni in aktualni. Ne daje pa garancije za točnost informacije ter ne prevzema odgovornosti za napake vsebin na spletni stran. Slike izdelkov na strani so lahko simbolične.

NAROČILO, NAKUP IN POTRDITEV NAROČILA
Naročilo oddate tako, da izberete želen izdelek. Izdelki se dodajajo v košarico. S klikom na nakupovalni voziček imate možnost, da naročilo pregledate ali greste na blagajno. Preden naročilo potrdite, imate v blagajni možnost spremembe količine izdelkov. Izdelek se lahko tudi popolnoma odstrani iz košarice. S pritiskom na gumb potrdi naročilo, se le to zaključi.

DOBAVA, DOSTAVA IN PREVZEM
Blago dostavlja Pošta Slovenije ali katero drugo distribucijsko podjetje, odvisno od dogovora oz. pogodbenega razmerja s podjetjem VICTUS D.O.O.
V primeru, da vas ob času dostave ni, vas bo pošiljka čakala na najbližji pošti.

Poštnina za nakup nad 50,00€ se kupcu ne zaračunava, za nakupe nižje od določene vsote se obračuna znesek 3,50 EUR poštnine in jo krije kupec. Ob naročilu izdelka velja dobavni rok 3-4 delovne dni. V primeru, da izdelka ni na zalogi Vas bomo o tem ter o možnostih dobave obvestili.
Predvideni rok dostave izdelkov na zalogi je do 3-4 delovne dni. Dostava poteka po Sloveniji. V kolikor bi želeli dostavo izven Slovenije, se o tem predhodno informirajete na e-mail naslov shop@bodifit.net ali na telefonski številki 080 9889. Podjetje VICTUS d.o.o. se obvezuje primerno zapakirati naročene izdelke ter odposlati pravočasno v roku dobave.
V nobenem primeru podjetje VICTUS D.O.O. ni odgovorno za prekoračen rok dostave. Dostava se izvrši na vaš naslov, ki ste ga navedli ob prijavi ali naročilu.

PLAČILO
Plačilo v spletni trgovini fusion-podloga.si je možno po predračunu ali s PayPal.

GARANCIJA
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira podjetjea, ki bo zagotovil ažurno informacijo.
Garancija ne velja v naslednjih primerih:
• pri nastanku okvar nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela...);
• pri nastanku okvar zaradi posega osebe, ki ni pooblaščena za popravilo izdelka;
• pri nastanku okvar nastalih zaradi uporabe drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu;
• pri nastanku okvar pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka;
• pri nastanku okvar ali poškodb na izdelku zaradi neupoštevanja navodil o ravnanju z izdelkom.
Garancije ni mogoče uveljavljati za rabljeno opremo in napak zaradi višje sile.
Prostovoljna garancija podjetja:
Podjetje v določenih primerih in po izrednem dogovoru nudi tudi prostovoljno garancijo na določene izdelke. V takšnem primeru bo podjetje v roku petih delovnih dni podalo pozitiven ali negativen odgovor na dopis stranke.

VRAČILO BLAGA
V primeru nezadovoljstva z izdelkom lahko kupec originalno zaprt in nepoškodovan izdelek vrne v 14 dneh od dneva prejema blaga, pri čemer kupec krije strošek vračila.
Seznanitev o stvarni napaki izdelka:
Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.
Potrošnik, ki j e pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati da:
Odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, in nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

PODATKI O ODSTOPU OD POGODBE
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima stranka (kupec) pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe (2. odstavek b43. d člena ZVPot) OBRAZEC ZA ODSTOP OD POGODBE. Celotne stroške pošiljanja in/ali vračila blaga v primeru vračila krije stranka (kupec), v primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Podjetje vrne prejeta plačila stranki (kupcu) z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je stranka (kupec) izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če stranka (kupec) zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler stranka (kupec) ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
Če je stranka (kupec) blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

STROŠKI VRAČILA
Stranka (kupec) v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške po dogovoru krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani stranko (kupca), da ga bremeni ta strošek. Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti. Stranka (kupec) odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Stranka (kupec) ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.
Stranke vrnejo izdelke po priporočeni pošti, na naslov podjetja:


Victus, družba za trgovsko, storitveno, posredniško in svetovalno dejavnost, d.o.o.
Preradovičeva ulica 22
2000 Maribor

INFORMACIJE IN PODPORA
Informacije, podpora: PON-PET od 8.00 do 19.00 ure
Telefon: 040 173 733 / 080 9889
E-mail: shop@bodifit.net

You have successfully subscribed!